نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات
 

مدرسه عشق...               

 
در مجالی که برایم باقیست

باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در آن همواره اول صبح
به زبانی ساده ، مهر تدریس کنند
و بگویند خدا ، خالق زیبائی
و سراینده عشق ، آفریننده ماست
مهربانیست که ما را به نکوئی ، دانائی،زیبائی
و به خود میخواند
جنتی دارد نزدیک ، زیبا و بزرگ
دوزخی دارد به گمانم ، کوچک و بعید
در پی سودائیست
که ببخشد ما را و بفهماندمان
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که خرد را باعشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند.
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب کند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغزها پر نشود چون انبار
قلبها خالی نشود از احساس
درسهائی بدهند
که به جای مغز ، دلها را تسخیر کند
از کتاب تاریخ جنگ را بردارند
در کلاس انشاء هر کسی حرف دلش را بزند
غیر ممکن را از خاطرها محو کنند
تا کسی بعد از این
باز همواره نگوید هرگز
و به آسانی همرنگ جماعت نشود
زنگ نقاشی تکرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خدمت خلق
کار را در کندو
و طبیعت را در جنگل و دشت
مشق شب این باشد
که شبی چندین بار
همه تکرار کنیم
عدل
آزادی
قانون
شادی ...
امتحانی بشود
که بسنجد ما را


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در آن همواره اول صبح
به زبانی ساده ، مهر تدریس کنند
و بگویند خدا ، خالق زیبائی
و سراینده عشق ، آفریننده ماست
مهربانیست که ما را به نکوئی ، دانائی،زیبائی
و به خود میخواند
جنتی دارد نزدیک ، زیبا و بزرگ
دوزخی دارد به گمانم ، کوچک و بعید
در پی سودائیست
که ببخشد ما را و بفهماندمان
ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که خرد را باعشق
علم را با احساس
و ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس کنند.
لای انگشت کسی
قلمی نگذارند
و نخوانند کسی را حیوان
و نگویند کسی را کودن
و معلم هر روز
روح را حاضر و غایب کند
و بجز ایمانش
هیچکس چیزی را حفظ نباید بکند
مغزها پر نشود چون انبار
قلبها خالی نشود از احساس
درسهائی بدهند
که به جای مغز ، دلها را تسخیر کند
از کتاب تاریخ جنگ را بردارند
در کلاس انشاء هر کسی حرف دلش را بزند
غیر ممکن را از خاطرها محو کنند
تا کسی بعد از این
باز همواره نگوید هرگز
و به آسانی همرنگ جماعت نشود
زنگ نقاشی تکرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خدمت خلق
کار را در کندو
و طبیعت را در جنگل و دشت
مشق شب این باشد
که شبی چندین بار
همه تکرار کنیم
عدل
آزادی
قانون
شادی ...
امتحانی بشود
که بسنجد ما را
تا بفهمند چقدر
عاشق و آدم و آ گه شده ایم
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در آن آخر وقت
به زبانی ساده
شعر تدریس کنند
و بگویند که تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما

تا بفهمند چقدر

عاشق و آدم و آ گه شده ایم
در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم
که در آن آخر وقت
به زبانی ساده
شعر تدریس کنند
و بگویند که تا فردا صبح
خالق عشق نگهدار شما


 
 

[+] نوشته شده توسط على در ۱۶:۵۵ بعد از ظهر | |           <-PostTitle->

<-PostContent->
برچسب‌ها: <-TagName->

[+] نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostTime-> |کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
سفارش قالب & داریوش قالبساز